2018-10-02 07:25:00

Povrat sredstava za prijevoz Samoborčekom za rujan-listopad 2018.

HITNO

OBAVIJEST

POVRAT SREDSTAVA ZA PRIJEVOZ UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA 

KOJI KORISTE PRIJEVOZNIKA SAMOBORČEK d.o.o.
 
ZA RAZDOBLJE RUJAN-LISTOPAD 2018.

Rok dostave podataka u tajništvo škole

do 15. listopada 2018.

    tajništvo škole dostaviti slijedeću dokumentaciju

do 15. listopada 2018. 

 -  popunjeni obrazac za povrat sredstava (obrazac u privitku),
-  preslike svih markica (razdoblje rujan-listopad 2018.) za mjesece za koje su učenici koristili prijevoz,
-  preslik mjesečne pokazne karte (iskaznice) iz koje je vidljiva fotografija i relacija prijevoza,
- preslik potvrde o IBAN-u i dokaz o OIB-u roditelja/staratelja/učenika (ukoliko je učenik punoljetan).

- Privola za prikupljanje i obrađivanje potrebnih osobnih podataka djeteta​

 


Poljoprivredna škola Zagreb