2018-08-29 08:33:00

Sufinanciranje prijevoza učenika sš za šk. god. 2018./2019.

 Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019.

U privitku ove obavijesti nalaze se  navedene Uputu i potvrde za ostvarivanje prava na prijevoz.

Preuzeto sa stranice MZO

Svaki učenik koji sukladno Odluci ostvaruje pravo sufinanciranja ili financiranja  prijevoza mora popuniti  2 primjerka istovjetne potvrde, odnosno kada je riječ o kombiniranom prijevozu 3 primjerka na kojoj čete osim ispravno ispunjenih svih podataka navesti i nazive prijevoznika . Jedan primjerak ovjerene potvrde od strane prijevoznika učenik je dužan  vratiti u roku 7 dana.


Poljoprivredna škola Zagreb